Jürgen Milde-Ennöckl (tecnet equity), Armin Kirchknopf (Circly), Eric Weisz (Circly) und Doris Agneter (tecnet equity). © Michael Beck
aws Preseed & tecnet equity

Circly: NÖ-GreenTech-Startup sichert sich Frühphasen-Finanzierung