© ETH Zürich
Umweltverschmutzung

ETH Zürich: Autonomes Roboterschiff sammelt Plastik aus dem Fluss