TableConnect bei den German Proptech Awards 2022 © TableConnect
Event

TableConnect gewinnt mit „Housemeister“ bei den German Proptech Awards 2022