Channel

People

Позиция

Петър Живков: “По-ефективно би било не да се фокусираме върху крайни цели, а към инструментите, с които ще ги постигнем”

Петър Живков © Airlief

Петър Живков е основател на българския стартъп AirLief, компания разработваща предпазни маски и мобилно приложение, през което може да се проследява качеството на въздуха.

Мисли на раздвоение имах тези дни. От една страна напълно подкрепям целите на протестите. От друга си задавах следните въпроси: по време на пандемия ли е редно да се правят протести (та нали до скоро имахме КПП та), до какъв резултат ще доведе едно служебно правителство и т.н.

Но взех ясна позиция. Резултатът от вътрешния ми анализ може да се опише със следната метафора: Когато видиш кърлеж впил се в кожата ти – ти махаш ли го или те хваща шубе от това какво ще дойде на негово място и решаваш да си го оставиш?

Не съм срещу конкретна партия или етнос, а срещу кърлежите, които пият от кръвта ни и ни разболяват.

Пътят: по-ефективно би било не да се фокусираме върху крайни цели (не искаме корупция, искаме по-добри условия за живот), а към инструментите, с които ще ги постигнем (дигитализация на институциите, която да доведе до по-голяма ефективност и намаляване на бюрокрацията). Целенасочено и с ясно дефинирани стъпки, серии от стъпки.

За финал: България е пълна с проблеми за оправяне, а това е мечта на всеки, който иска да създава и променя. Виждам и все повече надежда в хората около мен.

Go to:

Read full Article