Channel

People

Mihail Panayotov, co-founder and CTO of TechPods © private archive
позиция

Михаил Панайотов: “Да имаш активна гражданска и дори политическа позиция в бизнеса не носи негативи, ако съумяваш да я аргументираш и защитаваш”

Михаил Панайотов е съосновател и технически директор на ТехПодс – компания, […]